Bestyrelsen opdateret

Formand: Susanne Boel/Have 165
Mail: geggoen@hotmail.com

Næstformand:Yvette Lundquist/Have 142
Mail: yvette-schou@hotmail.com

Kasserer: Torben Villestoft/Have 31
Mail: torbenv1950@gmail.com

Sekretær: Laura Lauritsen/Have 62
Mail: laura.lauritsen000@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:
Emil Tribler/Have70
Mail: emil-tribler@hotmail.com

Liselotte Christiansen/Have 33
Mail: lotte.ltg67@hotmail.com

Peter Raben/Have 178
Mail: peterraben2100@gmail.com

Suppleanter:
Hassan Essabar/Have 185
Mail: haes76@live.dk

Kontakt til bestyrelsen

Har du spørgsmål, som du ikke kan finde svar på, på hjemmesiden, så skriv til Formanden.

Har du idéer, forslag, konstruktiv kritik eller feedback vi kan arbejde med, vil vi påskønne det og tage det op på førstkommende bestyrelsesmøde.

Du kan henvende dig til os på bestyrelseskontoret (ved siden af købmanden) i kontortiden hver Tirsdag i sæsonen ml. kl. 17.00 og 18.00.

Du kan også ringe til vores mobilnr. 3034 8182.
Telefonen aflyttes hver Tirsdag i kontortiden.

Vi glæder os til at høre fra jer.

På vegne af bestyrelsen
Formand: Susanne Boel/Have 165
Mail:

Del siden