Internt køb

Hvis du er interesseret i at købe en have fra den interne venteliste, så skal du have boet i haveforeningen i min. 2 år.

Dette tiltag skyldes, at købere fra den eksterne venteliste, ikke "bare" køber en have, som ingen andre siger ja til, for så hurtigt at bytte sig videre til en anden have ved internt køb.Al handel med haver varetages af bestyrelsen.

Dette sker på baggrund af en venteliste, som er offentlig tilgængelig efter gældende GDPR regler.


Ventelisten er pt. lukket og åbner først for indskrivning igen den 1. Marts 2024.

Del siden